Boombehoud

Boombehoud kan als een ruim begrip opgevat worden, het is namelijk een breed begrip. Het kan betekenen dat als u een boom in de tuin heeft staan die beeldbepalend of monumentaal is. dat wij er voor kunnen zorgen dat deze zo lang mogelijk kan blijven staan. 

Dit valt bijvoorbeeld te realiseren d.m.v. het plaatsen van een boomanker als de boom een of meerdere zware takken heeft waarvan de kans bestaat op het uitbreken van de tak(ken). Doordat je kunt voorkomen dat de tak uitbreekt, voorkom je ook een grote wond op de boom wat weer een toegangspoort is voor schimmels en infecties. 

Een andere optie is bijvoorbeeld bij bomen als beuken d.m.v. jute de stam te beschermen. De beuk heeft een gevoelige bast waardoor als hij te hoog word opgekroond, zonder goede bemantelingssnoei, de kans bestaat op zonnebrand. Dit kan ook het geval zijn wanneer de onderbegroeiing is weggehaald waardoor de stam bloot komt te staan. 


E-mailen
Bellen
Instagram