Kappen 

Heeft u een boom waarvan u overlast ondervind? Graag kijken wij samen met u naar de mogelijkheden. Ook de moeilijk bereikbare bomen kunnen wij veilig en gecontroleerd naar beneden halen door in de boom te klimmen.

Indien een boom uit veiligheidsoogpunt niet te beklimmen is, maken wij gebruik van een hoogwerker.

Voor het weghalen van een boom is vaak een kapvergunning vereist. Het is zowel voor de boomverzorger als de boomeigenaar van belang dat er een kapvergunning aanwezig is. Voor het kappen van een boom zonder kapvergunning die wel kapvergunning plichtig is, staat een flinke boete. U kunt bij uw gemeente vragen wat de eisen zijn wat betreft de kapvergunningsplicht. Via www.omgevingsloket.nl kunt u de vergunning aanvragen en indien gewenst kunnen wij dit ook voor u verzorgen.

Ook voor het knotten, kandelaberen of sterk innemen van de boom is vaak een vergunning verplicht.

E-mailen
Bellen
Instagram